Friday, April 27, 2007

Ny løsning fra Biblioteksentralen for utlån av filer

BS DiViBib PDF Skriv ut E-post
Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen presenterte DiViBib på Nettverksmøte for IKT-rådgivere.
Bibliotekene ønsker å låne ut digitale dokumenter. Den tyske bibloteksentralen har laget en løsning som vil tilbys i Norge. Tilbyr et Digitalt virtuelt bibliotek.
Registrerte brukere i det enkelte biblotek skal kunne låne filer. Alle typer digitale media. Gjennom nedlasting fra internett. Låne for en begrenset tid.
Tilby: ebøker, lydbøker, musikk, filmer/videoer, programvare andre digitale dokumenter. Bibliotekene trenger ingen hardware eller software, bare en servicepakke (ASP).
Fordeler: alltid åpent for bruk, enkelt å bruke, lettere tilgang, kan koples mot det fysiske dokument , når nye brukergrupper. Biblioteket selv bestemmer lånetid. Reduserte administrative kostnader. Må kjøpe et utlånssystem. BS forhandler fram avtaler mot forlagene. Kjøper lisenser for samme medium.
Et spesielt kontrollsystem (DRM). Er ingen streamingløsning. Selger med metadata slik at det blir en kopling mellom systemet og bibliotekbasen. BS har teknisk støtte. Utseende på siden vil være i et basisdesign, som vil kunne tilpasses det enkelte biblioteks design. Bibliotekvederlagsordningen er ikke tilpasset den digitale virkeligheten. Trondheim, Deichman og Stavanger er med i en pilot. Låneregistrene må koples opp mot løsningen. Hva med fjernlån? Et av problemene er å sikre nok innhold. Jobbe mot lik tilgang i en region. Kan selges til et enkelt bibliotek, eller en gruppe bibliotek. Nettsiden vil etter hvert kunne få web. 2.0 funksjonalitet med f. eks tagging og vurdering. Vil også lage en kategorisering av dokumentene. Ulike formater men ikke mp3 pga drm.

Lydbokforlaget med nye digitale løsninger

Digibok PDF Skriv ut E-post
Lydbøker på MP3

4 % av befolkningen er ivrige brukere av lydbøker. 16% bruker det innimellom. Boklesere hører også på lydbøker. For ti år siden var markedet 50% til bibliotekene, i dag 8%. Kraftig markedsutvikling. Opplever noen problemer i dag. Ved minst 50% av lånene tar låner privat kopi. Bekymrer forlag og forfattere i stor grad. Åndsverksloven er ikke helt klar når det gjelder om det er lov å ta en kopi av lydboka.
DRM, kopisperre. Solgt gjennom Phonofile. Brukerne kan likevel omgå dette ved å lagre på harddisken og gjøre om formatet til mp3. Phonofile har mange problemer med løsningen. Mye support. Ipod er ubrukelig. MP3 kan ikke kopisperres. Kan heller ikke legge inn en slettefunskjon. Det eneste man kan gjøre er å legge inn et vannmerke. Vannmerket utstyres med en fingerprint, slik at lydboka kan spores. Har vært brukt i mange år i Sverige: Elib. Mange misbruker det som biblioteket har av materiale. Anne B. Ragde er en av forfatterne som lurer på å slutte å gi ut bøker på lyd.
Nytt produkt fra Lydbokforlaget: Digiboka. En egen spiller hvor flere lydbøker kan ligge. Innholdet er helt låst. Kan brukes av alle. Slipper å kjøpe erstatningscder. Er tilnærmet uslitelig. Lydbok på lukket spiller. Prismessig vel det bli ganske likt en vanlig lydbok. Blir dette populært vil det kunne bety at alle utgivelser vil kunne komme i dette formatet. Samme funksjonalitet som på en mp3-spiller. Kjøpe en fm-transmitter for å spille høyt. Mulighet for å sette personlig bokmerke. Kr. 299 og 399 i utsalg etter hvor omfattende boka er.
Streaming. Betale per utlån. I samarbeid med Elib. Må lytte på det fra pc. Veldig populært i Sverige. Må være et opplegg slik at bibliotekene har kontroll over økonomien.
Vannmerket må avklares med Datatilsynet. Det innebærer at utlånsadataene ikke blir fjernet etter innlevering.
To plattformer som de legger seg på: digibok og streaming.

EU-prosjekt i Oppland, Grundtvig.

Oppland fylkesbibliotek er med i et i et EU prosjekt som vil trekke bibliotekene inn i den voksne brukers læring og kompetanseheving på IT. Målet er at seniorer og minoriteter skal ha en basis digital kompetanse, der hovedoppgaven er å lære å bruke internett. Det dreier seg om grunnleggende forståelse, finne brukbar, relevant informasjon, som brukeren kan benytte seg av. Et program for å lære seg å bruke datamusen ble veldig poplulært. Det å forstå nettleseren og hvilke betydning adressefeltet har er også viktig.
I finnland, Tampere bibliote, har de en nettbuss med 10 pc'er. (Web on wheels), og et gratis lån av pc'er fra biblioteket.

Lær data i biblioteket er Opplands del av Grundvigprosjektet. Målet er å få lik ikt-tilgang til alle, eNorge 2009. Fylkesbiblioteket skal tilby diverse kompetansekurs.
www.stepping-stones.de

Fredag morgen før pause

Vi gjorde en liten forandring i programmet. Jannicke demonstrerte Jomla-løsningen. Jomla er en fri porgramvare som er veldig fleksibel. Netteam.no har stått for den tekniske designløsningen. Joomla.org kan lastes ned, og Netteam kan hjelpe til med det.
Buskerud fylkesbibliote skal også bruke Joomla til å lage en side med adresse fanfiction.no. Fanfiction er å lage fortsettelser på for eksempel Harry Potter serien. På denne siden skal man prøve å bruke komponenten Iwriter for å skrive historier i Joolma.

Thursday, April 26, 2007

NORID

Kristin referete kort om problemene på NorID. Deichman har også vært i kontakt med Biblioteksystemer angående problemer med NorID. NorID sier etter sin siste gjennomgang av regelverket at at dette med et tak på domenenavn er et problem, men at det gjelder så få at det ikke er noe de prioriterer å jobbe med. Kan vi spille ballen oppover til fylkesbilioteksjefskollegiet? Burde Digitalt bibliotek legge press på NorID? Dette vil bli et større og større problem, og vi må få en løsning. Er det i det hele tatt nødvendig med et bestemt antall domener knyttet til hvert orgonisasjonsnr?

Fra diskusjonen etter lunsj

Vi snakket om de forskjellige organisasjonløsningene til fylkesbibliotekene. Christian Le fra Oppland har lite drift fordi Aleph er driftet sentralt. Christian jobber mye med MetaLib og andre samarbeidsløsninger i Opplandbibliotekene i forbindelse med prosjektet "det sømløse bibliotek Oppland". Bibliotekportalen Oppland anvender metalib til samsøk i hele fylket. En tjenesteguide skal utvikles med emnekart i bunn for å oppnå best mulig brukervennlighet. Adressen til portalen er www.bpo.no. Oppland har felles base med Gjøvik.
Tommy Skalstad fra Møre og Romsdal er sammen med Ålesund fylkesbibliotek. Rådgiverne går inn i vaktplanen til Ålesund bibliotek. Møre og Romsdal driver også bokbåt. 4 kommuner, (Hærøy, Sande, Ulsteinsvik og Hareid) har nå felles katalog, samarbeider om innkjøp og det arbeides med en transportordning. Alle de videregående skolene skal nå etterhvert over på Bibliofil. Ti videregående skoleer har konvertert og de andre kommer til høsten. Det er separate kataloger, men med felles autorisasjonsregister. IT-avdelingen i fylket drifter serveren.
Chatrine Fiva Waller fra Deichman snakket om at Deichman har vært med i arbeidet med å lage en emnestruktur for Norge.no. De skal også oppdatere Detektor.
Jannicke Røgler sier at Buskerud er driftsrettet, kanskje i for stor grad. 12 timer i uken må fylkesbiblioteket ha vkt i Drammensbiblioteket. Hennes egen stilling er imidlertid ren utvikling. Det skal etableres et kompetansesenter for fri programvare på Papirbredden. I tillegg jobber hun med den nye web-løsningen. De bruker Jomla og hun er veldig fornøyd med denne publiseringsløsningen. Jomla er fri programvare, det som koster når man bruker Jomla er design og drift.
Trine Mellem i Troms melder at Troms fylkesbibliotek også driver nokså tradisjonelt. Jober med å se på en løsning med felles katalog for de videregående skolers bibliotek. Et nyoppstartet prosjekt som skal være en ressurs for samisk litteratur. En halv stilling som skal jobbe med dette. Hjemmesidene til bibliotekene som er bundet opp av komunenes publiseringsløsninger må jobbes med. Hjemmesidene til mange bibliotek er gjemt bort på kommunens side og er heller ikke spesielt gode.
Heidi Ryan fra Østfold er en allrounder. Publiserer mye på nett, jobber mye med Kulturnett, driver med ambulerende kursvirksomhet, skal utvikle en ny bibliotekportal.
Kristin Havstad fra Aust-Agder sier at de prøver å vinkle seg mer og mer mot utvikling og mindre og mindre mot ren drift. Jobber sammen med Vest-Agder om et Samsøk prosjekt og et transportprosjekt. Skal ha noe de kaller utviklingssamtaler med alle bibliotekene i fylket. Samtalene bygger på 2014-reformen, og skal kartlegge hvilke behov som finnes i kommunene.
Eirik Gaare fra Akershus sier at Akershus har to bokbusser. Dette er en ganske stor driftsoppgave og krever mye personale. Drifter Akershus Kulturnett, websider, drifter bibliofil for alle kommunene i fylket som har bibliofil. Skal lage en bibliotekportal for Romeriksbibliotekene.

Wednesday, April 25, 2007

Det er en stor mulighet for at Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen kan komme og være med på diskusjonen rundt lydbøker på mp3. Han vil også demonstere løsningen de har tilbydd noen pilotbiblioteker. (Deichman, Stavanger og Trondheim)

Tuesday, April 17, 2007

Påmeldte til IKT-møtet

Dette er den foreløpige deltakerlisten til møtet i april:

Tommy Skalstad Møre og Romsdal
Trine Mellem Troms
Kristin Havstad Aust-Agder
Christian Le Oppland
Heiri Ryan Østfold
Cathrine Fiva Waller Oslo
Jannicke Røgler Buskerud
Eirik Gaare Akershus
Lena Glesnes
Tove Gausen Vestfold

Tuesday, April 10, 2007

Angående programposten om Digital basiskompetanse 27. april.

Christian Le har sagt seg villig til å snakke om EU- prosjektet Stepping stones into a digital world som Fylkesbiblioteket i Oppland jobber med. Han vil holde et innlegg på ca 20 min

Når det gjelder Lydbøker på MP3 jobber jeg med å få noen fra et av pilotbibliotekene som skal ha DiViBib til å komme og fortelle litt om problemstillinger knyttet til dette prosjektet.