Thursday, April 26, 2007

Fra diskusjonen etter lunsj

Vi snakket om de forskjellige organisasjonløsningene til fylkesbibliotekene. Christian Le fra Oppland har lite drift fordi Aleph er driftet sentralt. Christian jobber mye med MetaLib og andre samarbeidsløsninger i Opplandbibliotekene i forbindelse med prosjektet "det sømløse bibliotek Oppland". Bibliotekportalen Oppland anvender metalib til samsøk i hele fylket. En tjenesteguide skal utvikles med emnekart i bunn for å oppnå best mulig brukervennlighet. Adressen til portalen er www.bpo.no. Oppland har felles base med Gjøvik.
Tommy Skalstad fra Møre og Romsdal er sammen med Ålesund fylkesbibliotek. Rådgiverne går inn i vaktplanen til Ålesund bibliotek. Møre og Romsdal driver også bokbåt. 4 kommuner, (Hærøy, Sande, Ulsteinsvik og Hareid) har nå felles katalog, samarbeider om innkjøp og det arbeides med en transportordning. Alle de videregående skolene skal nå etterhvert over på Bibliofil. Ti videregående skoleer har konvertert og de andre kommer til høsten. Det er separate kataloger, men med felles autorisasjonsregister. IT-avdelingen i fylket drifter serveren.
Chatrine Fiva Waller fra Deichman snakket om at Deichman har vært med i arbeidet med å lage en emnestruktur for Norge.no. De skal også oppdatere Detektor.
Jannicke Røgler sier at Buskerud er driftsrettet, kanskje i for stor grad. 12 timer i uken må fylkesbiblioteket ha vkt i Drammensbiblioteket. Hennes egen stilling er imidlertid ren utvikling. Det skal etableres et kompetansesenter for fri programvare på Papirbredden. I tillegg jobber hun med den nye web-løsningen. De bruker Jomla og hun er veldig fornøyd med denne publiseringsløsningen. Jomla er fri programvare, det som koster når man bruker Jomla er design og drift.
Trine Mellem i Troms melder at Troms fylkesbibliotek også driver nokså tradisjonelt. Jober med å se på en løsning med felles katalog for de videregående skolers bibliotek. Et nyoppstartet prosjekt som skal være en ressurs for samisk litteratur. En halv stilling som skal jobbe med dette. Hjemmesidene til bibliotekene som er bundet opp av komunenes publiseringsløsninger må jobbes med. Hjemmesidene til mange bibliotek er gjemt bort på kommunens side og er heller ikke spesielt gode.
Heidi Ryan fra Østfold er en allrounder. Publiserer mye på nett, jobber mye med Kulturnett, driver med ambulerende kursvirksomhet, skal utvikle en ny bibliotekportal.
Kristin Havstad fra Aust-Agder sier at de prøver å vinkle seg mer og mer mot utvikling og mindre og mindre mot ren drift. Jobber sammen med Vest-Agder om et Samsøk prosjekt og et transportprosjekt. Skal ha noe de kaller utviklingssamtaler med alle bibliotekene i fylket. Samtalene bygger på 2014-reformen, og skal kartlegge hvilke behov som finnes i kommunene.
Eirik Gaare fra Akershus sier at Akershus har to bokbusser. Dette er en ganske stor driftsoppgave og krever mye personale. Drifter Akershus Kulturnett, websider, drifter bibliofil for alle kommunene i fylket som har bibliofil. Skal lage en bibliotekportal for Romeriksbibliotekene.

No comments: