Wednesday, April 25, 2007

Det er en stor mulighet for at Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen kan komme og være med på diskusjonen rundt lydbøker på mp3. Han vil også demonstere løsningen de har tilbydd noen pilotbiblioteker. (Deichman, Stavanger og Trondheim)

No comments: