Thursday, April 26, 2007

NORID

Kristin referete kort om problemene på NorID. Deichman har også vært i kontakt med Biblioteksystemer angående problemer med NorID. NorID sier etter sin siste gjennomgang av regelverket at at dette med et tak på domenenavn er et problem, men at det gjelder så få at det ikke er noe de prioriterer å jobbe med. Kan vi spille ballen oppover til fylkesbilioteksjefskollegiet? Burde Digitalt bibliotek legge press på NorID? Dette vil bli et større og større problem, og vi må få en løsning. Er det i det hele tatt nødvendig med et bestemt antall domener knyttet til hvert orgonisasjonsnr?

No comments: