Friday, April 27, 2007

EU-prosjekt i Oppland, Grundtvig.

Oppland fylkesbibliotek er med i et i et EU prosjekt som vil trekke bibliotekene inn i den voksne brukers læring og kompetanseheving på IT. Målet er at seniorer og minoriteter skal ha en basis digital kompetanse, der hovedoppgaven er å lære å bruke internett. Det dreier seg om grunnleggende forståelse, finne brukbar, relevant informasjon, som brukeren kan benytte seg av. Et program for å lære seg å bruke datamusen ble veldig poplulært. Det å forstå nettleseren og hvilke betydning adressefeltet har er også viktig.
I finnland, Tampere bibliote, har de en nettbuss med 10 pc'er. (Web on wheels), og et gratis lån av pc'er fra biblioteket.

Lær data i biblioteket er Opplands del av Grundvigprosjektet. Målet er å få lik ikt-tilgang til alle, eNorge 2009. Fylkesbiblioteket skal tilby diverse kompetansekurs.
www.stepping-stones.de

No comments: