Thursday, May 31, 2007

Bibliotek 2.0 ved Tord Høivik

Tord Høivik, mannen bak bloggen Plinius, der dagens foredrag ligger, vil ta oss med på en svømmetur i 2.0-havet. Tonull er en samtaleform. Bibliotekets bidrag til samfunnet er ikke bare bøker, med det å holde samtalen igang.

Spenning mellom 1.0 og 2.0. Vi må være der brukerne er. Enveis kommunikasjon er ikke veien å gå, vi må være med i samtalene. Må vi følge etter brukerne?? I kunnskapssamfunnet er det brukerne som styrer.

Samtalens form er avgjørende for hvordan beslutningene tas. Siloer er dødsdømt, vi må slippe informasjonen løs. Vi kan ikke låse samfunnet der det var, eller er i dag. Samfunnet er i stadig endring.


No comments: