Thursday, May 10, 2007

Brukermøte i Bibliofil 10. mai 2007

Det tilgjengelige bibliotek
Foredrag ved Hege Finnset Eidseter, Deichman

Hege jobber som funksjonskonsulent ved Deichman. Hun er blind og jobber med det tilgjengelige bibliotek. Universell utforming er viktig for å få til best mulig tilgjengelighet. Det er utarbeidet en tilgjengelighetsmal for bibliotek. Se også sluttrapporten for prosjektet.
Tips: Pregnante navn på lenker, siden leselisten som tolker tekst på skjerm lett kan komme opp med 50 "les mer" - lenkenavn som ikke sier noen ting til den som hører på det.
Bibliotekene må være der for dem som ikke kan benytte seg av Internett fordi de ikke kan se. LeseTV bør kanskje være tilgjengelige på bibliotekene. Hjelpemiddelsentralen setter enkelte steder ut LeseTV på bibliotekene.Status for Bibliotek-systemer, Verden sett fra Larvik

ved Torkel Hasle

Nytt siden sist:

UTF 8
Støtter alle tegnsett.
Arbeidskrevende konvertering, og det er også gjort en skalering i forhold til databasestørrelser så det nå ikke er noen reelle grenser for hvor mange titler et biblitoek kan ha i basen.

Nye kunder, både folkebibliotek, videregående skoler og grunnskoler.

Samsøk er kjøpt inn av flere fylker.

ABMU og NB skal lage et felles søk. Sentral løsning. Lånerinitiert innlån søknad er foreløpig avslått fra ABM-U. Biblioteksystemer fortsetter med å selge Samsøk regionalt.

Statistikk er et problem siden det manger retningslinjer fra ABM-U

Ønskebok
Dataene bør gjøres tilgjengelig for bibliotekene. Foreløpig deler ikke ABMU ut disse dataene. iblioteksystemer vil knytte omtaler fra Ønskebok til katalogpostene.

Korrelasjonsdatabase
Jobbet mot Datatilsynet i 5 år, men foreløpig ingen løsning. Jobber fortsatt med saken.

Felles lånekort
181.000 tilknyttet. Nasjonalbiblioteket har to lånere tilknyttet. Nye tjenester tilknyttet Felles lånekort vurderes. Fornyingsdepartementet skal utvikle et "borgerkort" , men der er det ingen tidsrammer, derfor er Felles lånekort foreløpig en god satsing.Samarbeid og fremtid
Sølvi Tellefsen, Drammen bibliotek

Papirbredden. Drammen har som mål å bli en kunnskapsby, og Papirbredden, Drammen Bibliotek hører jo selvfølgelig med i denne tankegangen. Innovasjon er stikkordet for Papirbredden. Drammensbibliotekene er tre samarbeidspartnere, Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek, Høgskolen i Buskerud. Partnerene er eid / blir styrt av tre forskjellige instanser, forvaltningsnivåer. Samarbeid gir synergieffekt men er også krevende. Visjon: Alle kjenner Drammensbiblioteket. Drammenbiblioteket ledes av en ledergruppe bestående av de tre biblioteklederne. De tre bibliotekene skal oppleves som et bibliotek for brukerne.
Systmene som brukes, Bibliofil og Bibsys, må samarbeide mye bedre. Det må oppleves sømløst for brukerne.


Halvtykke klienter
Torkel Hasle, Biblioteksystemer

Enkelt brukergrensesnitt, mulighet for bruk av minnepinner. Larvik har prøvd tynne klienter, men det er mange begrensninger. Halvtykke (diskløse) klienter er en bedre løsning. Denne løsningen starter opp fra server, har disklagring på server, men kjører programmene lokalt på klienten. Larvik bibliotek fikk noen brukte pc'er i gave. Løsningen krever 256 Mb minne.
Biblioteket har 16 maskiner til publikum, og det dekker behovet ganske bra.
Oppsettet kan lett endres fordi det er opprettet en mønsterbruker, der alle endringer skjer. Klientene har åpen programvare. Barneavdelingen har egen desktop. Når en bruker logger seg ut, slettes alle data som forrige bruker har opprettet.
3 comments:

Anonymous said...

Ja, sannsynligvis sa det er

Anonymous said...

Hey guys!

I know some folks here who have gotten results with Male-Extra penis enhancement pills. Im just about to order as i've been hearing amazing results with it. But first off, I want to know if Male Extra does it work as good as they say it does?

I know 1-2 inches Penis growth is realistic and easily accomplished. But I'd like REAL FAST penis growth in the 5 inches range. Dont laugh, I want to have the best penis growth possible because my new girlfriend dated a friggin porn stud!

Guys here know what im talking about?

I want...no make that I NEED to know the best way to enlarge Penis. Male-extra pills promises 3 inches growth within several weeks or they return your money. So I guess that essentially means, if my penis dont grow real fast? They lose money, coz I got to use the pills at the same time get my money back right?

Does this seem like a scam?

Please reply at the soonest possible time!
I need to make a decision fast!

Im already sold on it to be honest, but I just need that one last push so I dont put this off any longer.


The advertisement for the pill I last saw at this site. I hope its still there.

http://cloakedlink.com/hhtaaoleta

K guys thanks. Hope to hear your feedback alright? Bye :D

Anonymous said...

Hi,

I begin on internet with a directory