Thursday, May 31, 2007

Norge.no

Steinar Skagemo demonstrerte nettstedet Norge.no. Nettstedet skal arbeide for å forbedre kvaliteten på norske offentlige nettsider. MinSide.no er en underside til Norge.no.

Felles lånekort er en tjeneste som etterhvert skal inn på MinSide. Løsningen er ikke helt klar, men dette er på trappene. De andre tjenestene i MinSide er innsyn i diverse registre, og utføre bestillinger som å bytte fastlege og bestille nytt skattekort.

Bruk av siden: siden lansering har ca 200 000 vært innlogget pr dd

For å få brukerne til å komme tilbake må innloggingsprosedyrene forenkles på en eller annen måte. Det jobbes med metoder for å få til det.

No comments: