Wednesday, May 30, 2007

Digitalisering av kulturarven

- Sentral prioritering eller lokal bestilling

Vigdis Moe Skarstein:

Digitalt sikringsmagasin. Digitalt innhold som skal tas vare på i minst 1000 år. Alle formater, må kunne konverteres ved behov. Skal være så likt originalen som mulig. Metadata skal også tas vare på. Sikringsmagasinet skal også kunne være et datahotell. Standarder må diskuteres så dettte kan muliggjøres.

Det digitale Nasjonalbiblioteket skal komme til brukeren. Kunnskap og opplevelse og et felles løft.

Tre digitaliseringsmetoder, høykvalitetsskanning, manuell skanning og automatisk skanning. Kan samlingen digitaliseres i løpet av 15 år?

Digitalisering "on demand"? Rettigheter avgjør samt om det er ok for låneren å få en digital versjon.
Søk NBs samlinger er søketeknologi fra FAST. Via metadata til innhold. kan avgrense til digitalt innhold.
Utvikling videre på å lage avtaler for bruk av digitalisert materiale. Pilot på Nordområdene som ser på hvordan slike permanente avtaler kan inngås. Dette er også en pilot på formidling av digitalisert materiale.
Trusted repositories: dataintegritet, organisering, konvertering

Eirik Newth:

Alt må digitalisers. Er det ikke digitalt vil det ikke eksistere. Digital formidling er noe helt annet en digital tilgjengeliggjøring. NB digital er tungvindt, ikke satt i noen kontekst, Google book search er heller ikke bra. Bibliotekene må bli gode på digital formidling. Digitaliseringen MÅ settes i kontekst så for eksempel rasistisk litteratur settes i den konteksten det er skrevet i.

Grensen mellom det virtuelle og virkelige er et skille som er i ferd med å viskes ut. Facebook er et eksempel på at vi vil fremstå på nettet som dem vi virkelig er.

Vi har et digitalt bibliotekmiljø, men hvor er dette miljøet i sammenhengen med nasjonalt perspektiv og tilgjengeliggjøring. NB må åpne opp for flere miljøer. Bør vi jobe mer mot å likne på Amazon eller Library thing i stedet for å nærme oss Google Book serarch??

Vi må bli flinkere til å fortelle historier på nett, men i en kontekst.

Helge Salvesen:

Alt vi digitaliserer må være tilgjengelig med en gang. Vi må digitalisere for dagens brukere. heller mindre digitalisering med masse metadata og kontekst enn massedigitalisering som ikke kan vises fram på mange år.

Dokumentet Kulturarven til alle er svært viktig. ABM-utvikling er initiativtaker til innstillingen. Resultatet er ikke bra. Sentral dirigering er ikke bra, må legge til rette for lokalt arbeid. Inntilllingen fremstår som en idedugnad og er lite konkret. NB sitt digitaliseringsprosjekt er mer for bevaring, men hva med tilgjengeliggjøring for den almenne bruker?

Inntrykket jeg sitter igjen med etter disse tre innlederne er at formidling, tilgang og kontekst er viktig. Digital historiefortelling er dermed et stikkord.

No comments: